ReadyPlanet.com
dot dot


"พุทธประวัติ"  VCDธรรมะ.."การ์ตูนพุทธประวัติ.." การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔ ที่ถูกต้อง..
แนวทางการปฏิบัติธรรม(รูปฌาน ๔) วิปัสนากรรมฐาน ที่ถูกต้อง หลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ..
ลงทะเบียนเรียนอาชีพบ้านอาจารย์ (จองวันเรียน)
สมัครเรียนอาชีพ"สูตรทำเงินล้าน"บ้านอาจารย์ ข้อมูลเพิ่เติม
บัญชีธนาคาร โอนเงิน ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์
ขนมเบื้องสูตรกรอบนาน
กล้วยทอดเงินล้าน บ้านอาจารย์
สูตรน้ำข้าวโพด หอม หวาน มันอร่อย
เฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบ บ้านอาจารย์
น้ำเชื่อมคาราเมล หอมหวาน อร่อย
สูตรนมสดคาราเมล
ฟรี..สูตรขนมเทียนสาวสูตรอร่อย
ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ เบอเกอรี่ต่างๆ
แนวคิดสู่ความสำเร็จ และ ความมั่งคั่ง เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน..
Facebook บ้านอาจารย์


ความรู้.."คือพลัง.."เรียนรู้ให้รู้จริง+ทำได้..จะทำเงินให้เราได้อย่างมหาศาล..ใช้ไม่รู้จักหมดตลอดชีวิตของเรา..ศิษย์ย่อมมีครู..
เรียนรู้สิ่งใดย่อมได้ผล..


*คนเราส่วนมากมีความเข้าใจคำว่า"ศิษย์มีครู.."
 คนใดที่อ้างตนว่าเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดได้..
โดยปราศจากครูบาอาจารย์นั้น..
ย่อมถือได้ว่าบุคคลนั้นยัง "ไม่มีครู.."
เป็นผู้ฝึกอบรมสั่งสอน  
 แม้จะอ้างว่าเรียนรู้มาแบบครูพัก ลักจำ 
วิธีการเช่นนี้บอกได้ว่า
เรารู้สิ่งใดรู้ได้...แต่ยังรู้ไม่จริง
และ มักทำไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น..
อย่างคนที่รู้อย่างแท้จริง ถึงอย่างไรก็ตาม
"ศิษย์ที่มีครู..."ย่อมดีกว่าศิษย์ที่ไม่มีครูแน่นอน... 
เพราะว่าศิษย์มีครูย่อมมีแหล่งที่ปรึกษาที่ใว้วางใจได้..
*มีแหล่งวิชาที่ค้นหาความลับ และ เคล็ดลับได้..
*มีผู้ที่เชื่อถือจะสอบถามได้   
ส่วนบุคคลที่ไม่มีครู 
เมื่อมีปัญหาติดขัดขึ้นมา ก็ไม่รู้จะไปถามกับใคร
ทำให้ไม่สามรถรู้วิชานั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ชัดเจน..

*เรียนสิ่งใด ไม่มีครู  ยากรู้ได้
 แม้อ่านไป  ทำไป   ย่อมไร้ผล
 ทำถูกบ้าง   ผิดบ้าง  มั่นในตน
 สุดท้ายจน  ปัญญา  คิดหาครู

*เรียนสิ่งใด ควรต้องมี ครูคอยช่วย
 ครูอยู่ด้วย  ช่วยชี้นำ  ตามวิถี
 ครูช่วยสอน ช่วยแนะนำ ตามวิธี
 ครูที่ดี       มีแต่ให้    ศิษย์จำเริญ

*ลูกศิษย์ดี  ย่อมต้องมี  กตัญญู
 มุ่งเรียนรู้   มุ่งทำตาม  คำสั่งสอน
หากสงสัย ต้องไต่ถาม ตามขั้นตอน
เชื่อคำสอน ตามคำสั่ง หวังทำเป็น.
--------------------------------

(ข้อคิดที่ควรแก่การใคร่ครวญพิจารณา...)
*ชีวิตก็เหมือนกับการที่เราขึ้นบนภูเขา...
ตอนขึ้นๆได้ช้า..
  แต่ตอนลงๆได้รวดเร็วมาก...
*เช่นเดียวกันกับวัยของคนเราตอนเกิดมา
กว่าจะโตเป็นหนุ่ม-สาว และเป็นผู้ใหญ่..
ดูมันช่างช้านานเสียเหลือเกิน  
แต่พอเลยวัยกลางคนหน่อย 

ดูเหมือนว่ามันจะเร่งวันเร่งคืน
ให้ถึงเส้นชัยเข้าสู่วัยชราอย่างรวดเร็ว...
บางคนที่มัวเพลิดเพลินกับชีวิตในวัยหนุ่มสาว 
ส่วนใหญ่ มักจะพบกับความเสียใจในวัยชรา 
ซึ่งกำลังร่วงโรยอย่างรวดเร็ว  และจะเสียใจ
เมื่อไม่ได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าอันใดให้กับชีวิตเลย...
และเมื่อถึงเวลานั้น ทุกอย่างก็จะสายเกินไปแล้วครับ...
     ***ชีวิตที่จะประสพความสำเร็จได้นั้น 
ต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตให้แน่นอนมั่นคง
ดุจดังหลักศิลาที่ฝังลึกแน่นไม่คลอนแคลนไหวเอน 
แม้จะต้องลมพายุที่พัดแรงเพียงใดก็ตาม 
ไม่สามารถทำให้สั่นคลอนและโค่นล้มลงได้เลย....
     ***ไม่ว่าเป้าหมายที่ตั้งใว้นั้นจะเป็น..
การเรียนการศึกษา, ธุรกิจการงาน, การเงิน, 
ความรัก, ความสำพันธ์,  สุขภาพ, 
พลังจิตและพลังกาย,โดยหวังที่จะให้ได้
ถึงซึ่งความสำเร็จให้ได้..

*พึงปฎิบัติดังนี้...*

1. ต้องรักชีวิตและสุขภาพของตนเอง
เหนือสิ่งอื่นใด อย่างแท้จริง...

2.  ต้องระวังการกิน การนอน
การออกกำลังกาย และพักผ่อน
อย่างเหมาะสม..

3. ต้องฝึกจิตของตนให้เชื่องจนสามารถ
ควบคุม ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ 
ทางด้านลบ  อันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่น

4. ต้องหมั่นสร้างจินตนาการเพื่อความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งใว้ให้ได้ทุกๆวัน
+ใส่ความเชื่อมั่นลงไป..

5.ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน
โดยไม่พลัดวันประกันพรุ่ง...

6.ต้องปฎิบัติกิจทางศาสนาที่ตนเชื่อ
เคารพนับถือ อย่างสม่ำเสมอ..

7.ต้องสุภาพอ่อนตน ไม่คิด ไม่พูดและทำ
เป็นการ ดูถูกหรืออิจฉาส่อเสียดผู้ใด

8.ต้องให้ความร่วมมือ และ สนับสนุนคนดี
เมื่อมีโอกาสที่จะพึงกระทำใด้

9.ต้องมีความยุติธรรม  รักความถูกต้อง
ไม่เอาเปรียบผู้ใด มีความจริงใจเสมอ..

10.ต้องแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ..
เพื่อเสริมความสามารถในการทำงาน 
เพื่อสร้างศักดิ์ศรีให้แก่ตนเอง เพื่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษย์ทั่วไป.. 


*จงอย่ามีชีวิต ดังเช่นจอกแหนที่ล่องลอย
ไปตามกระแสชล  อย่างไร้จุดหมาย  
*ชีวิตเหมือนกับการแสดงละคร 
แม้บทบาทบางตอนมันแสนหนัก
เราก็ต้องอดทน แม้บางครั้ง ต้องร้องให้
ทนทุกข์ทรมาน สักวันหนึ่งบทบาทของมัน
ก็ต้องจบ..และปิดฉากลง  
***ในขณะที่อยู่ในยามหัวเราะร่าเริง
    อย่าเหลิงจนลืมตัว...
***ตะวันยังมีวันตกฉันใด..
-ชีวิตย่อมมีวันดับฉันนั้น
จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้สูญเสียไป.. 
***น้ำตาตก เหน็ดเหนื่อยยากลำบาก
  ในวัยเด็ก และ หนุ่มสาวนั้นไม่เป็นไร.. 
**"แต่อย่าน้ำตาตกในตอนแก่ ชรา..
เพราะความประมาท ลืมตัว
เมื่อนั้นจะสายเกินไป...
  
รายละเอียดการเรียนหลักสูตรต่างๆ ศูนย์พัฒนาอาชีพ บ้านอาจารย์

สำนึกถึงวันเกิด... article
มรดกจากพ่อ-แม่...
สูตรข้าวมันไก่
(สูตรโจ๊กเศรษฐี...บ้านอาจารย์)
(แนวคิด..การสร้างธุรกิจส่วนตัว.ที่เป็นกิจการของตัวเราเอง..)www.pathongko.com ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์