"พุทธประวัติ"  VCDธรรมะ.."การ์ตูนพุทธประวัติ.." การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔ ที่ถูกต้อง..
ลงทะเบียนเรียนอาชีพบ้านอาจารย์ (จองวันเรียน)
สมัครเรียนอาชีพ"สูตรทำเงินล้าน"บ้านอาจารย์ ข้อมูลเพิ่เติม
บัญชีธนาคาร โอนเงิน ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์
ขนมเบื้องสูตรกรอบนาน
กล้วยทอดเงินล้าน บ้านอาจารย์
สูตรน้ำข้าวโพด หอม หวาน มันอร่อย
เฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบ บ้านอาจารย์
น้ำเชื่อมคาราเมล หอมหวาน อร่อย
สูตรนมสดคาราเมล
ฟรี..สูตรขนมเทียนสาวสูตรอร่อย
ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ เบอเกอรี่ต่างๆ
(แจกฟรี..)หมูปิ้ง+ข้าวเหนียวนุ่ม
"แจกฟรี" ข้าวมันไก่ สูตรอร่อยมาก
"แจกฟรี.."โจ๊กสูตรฮ่องกง หอม อร่อย


ความรู้.."คือพลัง.."เรียนรู้ให้รู้จริง+ทำได้..จะทำเงินให้เราได้อย่างมหาศาล..ใช้ไม่รู้จักหมดตลอดชีวิตของเรา..ศิษย์ย่อมมีครู..
เรียนรู้สิ่งใดย่อมได้ผล..


*คนเราส่วนมากมีความเข้าใจคำว่า"ศิษย์มีครู.."
 คนใดที่อ้างตนว่าเรียนรู้วิชาหนึ่งวิชาใดได้..
โดยปราศจากครูบาอาจารย์นั้น..
ย่อมถือได้ว่าบุคคลนั้นยัง "ไม่มีครู.."
เป็นผู้ฝึกอบรมสั่งสอน  
 แม้จะอ้างว่าเรียนรู้มาแบบครูพัก ลักจำ 
วิธีการเช่นนี้บอกได้ว่า
เรารู้สิ่งใดรู้ได้...แต่ยังรู้ไม่จริง
และ มักทำไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น..
อย่างคนที่รู้อย่างแท้จริง ถึงอย่างไรก็ตาม
"ศิษย์ที่มีครู..."ย่อมดีกว่าศิษย์ที่ไม่มีครูแน่นอน... 
เพราะว่าศิษย์มีครูย่อมมีแหล่งที่ปรึกษาที่ใว้วางใจได้..
*มีแหล่งวิชาที่ค้นหาความลับ และ เคล็ดลับได้..
*มีผู้ที่เชื่อถือจะสอบถามได้   
ส่วนบุคคลที่ไม่มีครู 
เมื่อมีปัญหาติดขัดขึ้นมา ก็ไม่รู้จะไปถามกับใคร
ทำให้ไม่สามรถรู้วิชานั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ชัดเจน..

(ข้อคิดที่ควรแก่การใคร่ครวญพิจารณา...)
*ชีวิตก็เหมือนกับการที่เราขึ้นบนภูเขา...
ตอนขึ้นๆได้ช้า..
  แต่ตอนลงๆได้รวดเร็วมาก...
*เช่นเดียวกันกับวัยของคนเราตอนเกิดมา
กว่าจะโตเป็นหนุ่ม-สาว และเป็นผู้ใหญ่..
ดูมันช่างช้านานเสียเหลือเกิน  
แต่พอเลยวัยกลางคนหน่อย 

ดูเหมือนว่ามันจะเร่งวันเร่งคืน
ให้ถึงเส้นชัยเข้าสู่วัยชราอย่างรวดเร็ว...
บางคนที่มัวเพลิดเพลินกับชีวิตในวัยหนุ่มสาว 
ส่วนใหญ่ มักจะพบกับความเสียใจในวัยชรา 
ซึ่งกำลังร่วงโรยอย่างรวดเร็ว  และจะเสียใจ
เมื่อไม่ได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าอันใดให้กับชีวิตเลย...
และเมื่อถึงเวลานั้น ทุกอย่างก็จะสายเกินไปแล้วครับ...
     ***ชีวิตที่จะประสพความสำเร็จได้นั้น 
ต้องกำหนดเป้าหมายของชีวิตให้แน่นอนมั่นคง
ดุจดังหลักศิลาที่ฝังลึกแน่นไม่คลอนแคลนไหวเอน 
แม้จะต้องลมพายุที่พัดแรงเพียงใดก็ตาม 
ไม่สามารถทำให้สั่นคลอนและโค่นล้มลงได้เลย....
     ***ไม่ว่าเป้าหมายที่ตั้งใว้นั้นจะเป็น..
การเรียนการศึกษา, ธุรกิจการงาน, การเงิน, 
ความรัก, ความสำพันธ์,  สุขภาพ, 
พลังจิตและพลังกาย,โดยหวังที่จะให้ได้
ถึงซึ่งความสำเร็จให้ได้..

*พึงปฎิบัติดังนี้...*

1. ต้องรักชีวิตและสุขภาพของตนเอง
เหนือสิ่งอื่นใด อย่างแท้จริง...

2.  ต้องระวังการกิน การนอน
การออกกำลังกาย และพักผ่อน
อย่างเหมาะสม..

3. ต้องฝึกจิตของตนให้เชื่องจนสามารถ
ควบคุม ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ 
ทางด้านลบ  อันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางเสื่อมเสียแก่ตนเองและผู้อื่น

4. ต้องหมั่นสร้างจินตนาการเพื่อความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งใว้ให้ได้ทุกๆวัน
+ใส่ความเชื่อมั่นลงไป..

5.ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน
โดยไม่พลัดวันประกันพรุ่ง...

6.ต้องปฎิบัติกิจทางศาสนาที่ตนเชื่อ
เคารพนับถือ อย่างสม่ำเสมอ..

7.ต้องสุภาพอ่อนตน ไม่คิด ไม่พูดและทำ
เป็นการ ดูถูกหรืออิจฉาส่อเสียดผู้ใด

8.ต้องให้ความร่วมมือ และ สนับสนุนคนดี
เมื่อมีโอกาสที่จะพึงกระทำใด้

9.ต้องมีความยุติธรรม  รักความถูกต้อง
ไม่เอาเปรียบผู้ใด มีความจริงใจเสมอ..

10.ต้องแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ..
เพื่อเสริมความสามารถในการทำงาน 
เพื่อสร้างศักดิ์ศรีให้แก่ตนเอง เพื่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษย์ทั่วไป.. 


*จงอย่ามีชีวิต ดังเช่นจอกแหนที่ล่องลอย
ไปตามกระแสชล  อย่างไร้จุดหมาย  
*ชีวิตเหมือนกับการแสดงละคร 
แม้บทบาทบางตอนมันแสนหนัก
เราก็ต้องอดทน แม้บางครั้ง ต้องร้องให้
ทนทุกข์ทรมาน สักวันหนึ่งบทบาทของมัน
ก็ต้องจบ..และปิดฉากลง  
***ในขณะที่อยู่ในยามหัวเราะร่าเริง
    อย่าเหลิงจนลืมตัว...
***ตะวันยังมีวันตกฉันใด..
-ชีวิตย่อมมีวันดับฉันนั้น
จึงไม่ควรปล่อยเวลาให้สูญเสียไป.. 
***น้ำตาตก เหน็ดเหนื่อยยากลำบาก
  ในวัยเด็ก และ หนุ่มสาวนั้นไม่เป็นไร.. 
**"แต่อย่าน้ำตาตกในตอนแก่ ชรา..
เพราะความประมาท ลืมตัว
เมื่อนั้นจะสายเกินไป...
  
รายละเอียดการเรียนหลักสูตรต่างๆ ศูนย์พัฒนาอาชีพ บ้านอาจารย์

สำนึกถึงวันเกิด... article
มรดกจากพ่อ-แม่...
สูตรข้าวมันไก่
(สูตรโจ๊กเศรษฐี...บ้านอาจารย์)
(แนวคิด..การสร้างธุรกิจส่วนตัว.ที่เป็นกิจการของตัวเราเอง..)