"พุทธประวัติ"  VCDธรรมะ.."การ์ตูนพุทธประวัติ.." การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔ ที่ถูกต้อง..
ลงทะเบียนเรียนอาชีพบ้านอาจารย์ (จองวันเรียน)
สมัครเรียนอาชีพ"สูตรทำเงินล้าน"บ้านอาจารย์ ข้อมูลเพิ่เติม
บัญชีธนาคาร โอนเงิน ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์
ขนมเบื้องสูตรกรอบนาน
กล้วยทอดเงินล้าน บ้านอาจารย์
สูตรน้ำข้าวโพด หอม หวาน มันอร่อย
เฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบ บ้านอาจารย์
น้ำเชื่อมคาราเมล หอมหวาน อร่อย
สูตรนมสดคาราเมล
ฟรี..สูตรขนมเทียนสาวสูตรอร่อย
ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ เบอเกอรี่ต่างๆ
(แจกฟรี..)หมูปิ้ง+ข้าวเหนียวนุ่ม
"แจกฟรี" ข้าวมันไก่ สูตรอร่อยมาก
"แจกฟรี.."โจ๊กสูตรฮ่องกง หอม อร่อย ศัตรูที่แท้จริงของคน คือ...(โลภ-โกรธ-หลง ) ต้องแก้ด้วยการมี..( ศีล-สมาธิ-ปัญญา...)จงอย่าประมาทต่อชีวิต...เพราะ ชีวิตคนเรานั้น...สั้นยิ่งนัก..จงนึกถึงความตาย... อยู่เสมอๆ..เรามิอาจจะเอาอะไรไปด้วยได้เลย..แม้แต่อย่างเดียว...( นอกจาก กรรมดี..และกรรมชั่วเท่านั้นที่ติดตัวเราไป...)เชิญศึกษาธรรมะ..แนวทางปฏิบัติธรรม,(ตามหลักของพระพุทธศาสนา..ณ.วัดถ้ำขวัญเมือง..อ.สวี จ.ชุมพร..)เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเอาใว้ให้มากๆ...เพราะว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้ว..ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุด ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้อยากมากๆครับ..เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม...เราอย่าประมาทในชีวิต...ทำทานให้สม่ำเสมอ, รักษาศีลเท่าที่เราจะทำได้,ฝึกสมาธิ,และสร้างปัญญา,ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มากๆ...ด้วยการเปิดใจ..รับ และ ศึกษาธรรมะอยู่เสมอๆ..รายละเอียดในการปฎิบัติ..ให้เข้าไปที่...พุทธประวัติ (การปฎิบัติธรรม รูปฌาน๔)

การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔

ธรรมปฎิบัติ..ตามแนวทาง หลวงพ่อ สรวง ปริสุทโธ

 

 

 
รูปฌาน ๔
เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา
อิทธิบาท ๔
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
พละ ๕
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
โพชฌงค์ ๗
สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ
ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
มรรค ๘
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
อเนญชธรรม
หรืออเนญชาภิสังขาร หมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งภพ อันมั่นคง ไม่หวั่นไหว ได้แต่ภาวจิตมั่นคงแน่วแน่ ด้วยสมาธิแต่จตุตถฌาน
(ฌาน ๔)
โคตรภู
หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในฌานซึ่งเป็นลำดับที่จะถึง
อริยมรรคหรือผู้อยู่ในหัวต่อระหว่างความเป็น
ปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล(พระอริยบุคคล มี ๔ ขั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์)
เพียร ๔
หรือสัมมาวายาโม ได้แก่ปรารภความเพียรประคองจิตไว้เพื่อ
๑. ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้
เกิดขึ้น
๒. ละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔. พัฒนากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงาม
ยิ่งขึ้น

 

แนวทางธรรมะ...การปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง...


แสงธรรม..นำชีวิตใหม่..แนวทางปฎิบัติธรรมะ...
ทานที่ให้ผลมาก...

"ทานที่ให้ผลมาก"คือสังฆทาน...
การทำทานที่ถูกต้อง...
อานิสงค์ของทานที่แตกต่าง....

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]